Bine ati venit pe site-ul Filialei Hidroelectrica HIDROSIND!

Daca doriti sa fiti informat la timp de activitatea noastra sau sa aduceti comentarii la materialele postate pe acest site, va rugam inregistrati-va.

Member Login
Lost your password?
Not a member yet? Sign Up!

Observatii MEF din 29 septembrie 2008

septembrie 29, 2008
By

ROMÂNIA

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANŢELOR

 Cabinet  Ministru

Nr. 13.505/ 29.09.2008

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

D-lui Presedinte Teodor ATANASIU

La  proiectul Hotararii Guvernului privind unele masuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ’’Electrica’’ – SA, societate comerciala cu capital  integral de stat, a unor pachete de actiuni, Ministerul Economiei si Finantelor formuleaza urmatoarele observatii :

1. La lit. a), b) si c) ale art.2 din proiectul de act normativ, initiatorul prevede  aportul in natura al statului prin AVAS , la majorarea capitalului social al S.C. Electrica S.A., reprezentand intregul pachet de actiuni nominative detinut de stat la S.C. Hidroelectrica S.A., S.C. Complex Energetic Turceni S.A. si respectiv ,  S.C. Complex Energetic Rovinari S.A.

Art. 210 alin.(1) din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste imperativ modalitatile de marire a capitalului social, prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si /sau in natura.

Doctrina [1] prevede  ca acest procedeu de marire a capitalului social  impune lansarea unei emisiuni de actiuni noi ale societatii, care pot fi dobandite in schimbul unor aporturi in numerar si /sau natura , cu excluderea aporturilor in creante in conformitate cu prevederile art.215 alin. (2) din Legea nr.31/1990.

Bunurile care vor constitui aport in natura trebuie supuse evaluarii inainte ca adunarea generala extraordinara sa hotarasca majorarea capitalului social, in conformitate cu prevederile art.215 alin.(1) . Stabilirea cat mai exacta a valorii bunurilor evita prejudicierea creditorilor , prin supraevaluare sau aporturi fictive .

Apreciem ca prevederile art. 215 alin. (3)  din Legea nr.31/1990 privind hotararea majorarii capitalului social de catre  adunarea generala extraordinara numai dupa depunerea raportului de expertiza sunt imperative .

Astfel, prevederile alin (2) art.2 din proiectul de act normativ  contravin prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Statul roman, prin AVAS nu poate utiliza aceste actiuni ca « aport in natura » astfel cum instituie in art.2 alin. (1) din proiectul de act normativ . Aceste actiuni pot fi cesionate , dar numai cu respectarea prevederilor din actul constitutiv al celor 3 societati comerciale si a legislatiei incidente in vigoare

Aceasta modalitate de majorare a capitalului social a unei persoane juridice cu « intregul pachet de actiuni nominative »  detinute de stat  la alte persoane juridice, prevazuta in art.2 din proiectul de act normativ  nu este reglemetata de  legislatia in vigoare si contravine prevederilor Legii nr.31/1990.

Prin nerespectarea prevederilor art.210 si art.215 din Legea nr.31/1990 se incalca prevederile art.108 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, lucru pe care in observatiile sale l-a invocat si Ministerul Justitiei.

2. Procedeul instituit prin proiectul de act normativ supus analizei este susceptibil unei fuziuni, dar fara a respecta prevederile art.238 si urmatoarele, din Legea nr.31/1990,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, care stabileste  precis  procedeele  tehnico-juridice prin care se realizeaza aceasta operatiune.

Avand in vedere ca fuziunea afecteaza personalitatea juridica a celor 3 societati comerciale, S.C. Hidroelectrica S.A., S.C. Complex Energetic Turceni S.A. si S.C. Complex Energetic Rovinari S.A. hotararea privind participarea la fuziune trebuie luata de organele de conducere ale fiecarei societati in parte.

Fuziunea trebuie realizata in conditiile art. 242 si 243 din Legea nr.31/1990, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare ca acesta operatiune poate leza interesele creditorilor societatilor implicate in fuziune.

In concluzie proiectul trebuie sa prevada ca preluarea S.C. Hidroelectrica S.A. se face prin fuziune in conditiile art.238 -251 din Legea nr.30/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Hotărârea de Guvern trebuie să precizeze aspecte cum ar fi :

– Păstrarea personalităţii juridice a societăţilor comerciale ce constituie noua companie Electrica şi stabilirea de relaţii contractuale între acestea. Contractarea se va face în totalitate prin mecanisme de piaţă transparente şi competitive;

– Obligativitatea companiei şi respectiv a societăţilor ce o compun să-şi tranzacţioneze  întreaga cantitate de energie electrică disponibilă respectiv necesară prin pieţele centralizate, organizate de operatorul pieţei de energie electrică.

Aceste elemente influenţează nu numai lichiditatea pieţei angro de energie electrică ci şi funcţionarea sistemului energetic în ansamblu – siguranţa energetică – având în vedere concentrarea a peste 70% din puterea instalată, peste 50% din energia electrică produsă şi peste 90% din serviciile de sistem şi nu pot fi lăsate la îndemâna unor decizii AGA.

4. Proiectul de Hotarare a Guvernului nu mentioneaza nimic referitor la obligatiile financiare ale entitatilor prevazute in proiect cum ar fi :

-. analiza  creditelor aflate in derulare, încheiate de catre operatorii economici prevazuti in proiectul prezentat, cu organismele financiare internationale si a efectelor unei posibile sistari a acestora in noile conditii de organizare. Este necesară aprobarea prealabilă a instituţiilor finanţatoare (pentru SC Hidroelectrica 336 mil. Euro);

– de asemenea nu mentioneaza daca noua entitate isi va  asuma toate drepturile si obligatiile aferente societatilor comerciale ale caror actiuni le detine si se subroga in drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale acestora cu tertii, inclusiv pentru litigiile in curs, si nici in ceea ce priveste drepturile si obligatiile angajatilor.

5. Proiectul de HG prevede un transfer de acţiuni ale statului administrate de către AVAS in proprietatea unei societăţi comerciale cu capital de stat. Acest transfer poate constitui o măsură cu caracter de ajutor de stat, pentru care este necesara obtinerea punctului de vedere  al Comisiei Europeane, anterior aplicarii prevederilor proiectului de hotarare a guvernului.

6. In cazul promovării proiectului de HG, este necesară corelarea responsabilităţilor MEF şi a direcţiei de specialitate DGPE cu posibilităţile reale de acţiune asupra sectorului energetic:

– Modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 în sensul introducerii AVAS ca autoritate responsabilă cu siguranţa în funcţionare a sectorului de producere a energiei electrice;

– Modificarea HG – Programul de iarnă în sensul organizării comandamentului de iarnă de către AVAS, deţinătorul a 70 % din capacitatea de producere energie electrică şi deţinătorul principalului instrument de reglaj al sistemului electroenergetic, SC Hidroelectrica SA;

– Modificarea actelor constitutive ale AVAS şi MEF, conform noilor competenţe şi corelat cu portofoliul de societăţi aflate în subordine.

Se va introduce un nou articol in care se va preciza ca proiectul intra in vigoare dupa modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007, pentru  asigurarea sigurantei in functionare a sistemului energetic national de catre AVAS , avand in vedere ca  MEF prin aprobarea acestei hotarari nu mai are parghiile necesare pentru asigurarea sigurantei Sistemului Energetic National .    

 

7. Nu s-a tinut cont de implicatiile pe care le au procesele existente pe rol pentru declararea falimentului unor filiale ale S.C. Electrica S.A.  in conformitate cu prevederile Legii privind procedura insolventei  nr.85/2006, faliment cerut pentru : S.C. Electrica Transilvania Sud S.A., S.C. Electrica Transilvania Nord S.A., S.C. Electrica Muntenia Nord S.A. si S.C.Electrica E-on Moldova S.A. Dosarele de faliment avand drept creditor pe S.C. BEST RECUPERARE CREANTE SRL se afla pe rolul tribunalelor :

– Brasov in Dosarul nr.3669/62/2008,

– Cluj in Dosarul nr. 805/1285/200,

-Ploiesti in dosarul nr.189/105/2008

-Bacau in dosarul nr. 3859/110/2008.

 Potrivit Legii privind procedura insolventei  nr.85/2006 pe parcursul procesului nu pot fi facute transferuri cu caracter patrimonial  de catre debitor, avand in vedere opozitia pe care o poate face creditorul, considerand ca aceste modificari de natura patrimoniala se fac in dauna sa.

In conditiile existentei acestui litigiu pe rol poate fi afectat intregul patrimoniu al noii societati, avand in vedere ca debitorul va urmari succesoarea de drept.

8. Odată cu transferul unor producători la S.C. Electrica S.A. ar trebui schimbată şi denumirea acestei societăţi, avand in vedere ca cea de „Societate Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice” nu mai corespunde obiectului de activitate .

9. Proiectul de Hotarare a Guvernului privind unele masuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ’’Electrica’’ – SA, societate comerciala cu capital  integral de stat, a unor pachete de actiuni,  trebuie sa fie avizat si de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

 

Cu  stima ,                          

MINISTRUL ECONOMIEI SI  FINANTELOR

Varujan VOSGANIAN