Bine ati venit pe site-ul Filialei Hidroelectrica HIDROSIND!

Daca doriti sa fiti informat la timp de activitatea noastra sau sa aduceti comentarii la materialele postate pe acest site, va rugam inregistrati-va.

Member Login
Lost your password?
Not a member yet? Sign Up!

CAMERA DEPUTATILOR – RAPORT asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic – Martie 2009

martie 17, 2009
By

CAMERA DEPUTATILOR – RAPORT  asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICĂ
ECONOMICĂ, REFORMĂ
ŞI PRIVATIZARE
Bucureşti, 24.03.2009
Nr. 21/56
PL-x 112
RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ,,Electrica” – S.A. a unor pachete de acţiuni
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ,,Electrica” – S.A. a unor pachete de acţiuni, trimis cu adresa nr. PL-x 112 din 18 februarie 2009, înregistrată sub nr. 21/56 din 19 februarie 2009.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ,,Electrica” – S.A. a unor pachete de acţiuni, în şedinţa din 16 februarie 2009.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1202 din 8 octombrie 2008, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil iniţiativa legislativă în forma din ordonanţă, conform avizului nr. 31/229 din 3 martie 2009.
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 22/138 din 5 martie 2009.
Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil iniţiativa legislativă în forma adoptată de Senat, conform avizului nr. 23/79 din 4 martie 2009.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială a Distribuţiei şi Furnizare a Energiei Electrice ,,Electrica’’ – S.A. a unor pachete de acţiuni, în scopul asigurării în condiţii de sustenabilitate, siguranţă, competitivitate şi suportabilitate a preţului şi a accesului la reţea pentru toţi consumatorii de energie din România, obligaţie fundamentală a statului Român în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 24 martie 2009.
La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Economiei, domnul Lucian Şova – secretar de stat şi doamna Mihaela Lazea – director.
La dezbaterea acestei iniţiative legislative, din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi toţi deputaţii.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ,,Electrica” – S.A. a unor pachete de acţiuni, în forma adoptată de Senat.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE SECRETAR
Mihai TUDOSE Cătălin CHERECHEŞ
Consilier parlamentar:
Anca Chiser

CLICK PE LINK-UL URMATOR PENTRU VIZUALIZARE MATERIAL IN PDF: 20.Camera Deputatilor martie 2009 – respingere OUG 128