Bine ati venit pe site-ul Filialei Hidroelectrica HIDROSIND!

Daca doriti sa fiti informat la timp de activitatea noastra sau sa aduceti comentarii la materialele postate pe acest site, va rugam inregistrati-va.

Member Login
Lost your password?
Not a member yet? Sign Up!

06.08.2008 – Comunicat replica AVAS

august 6, 2008
By

RELAŢII CU MASS-MEDIA » Comunicate de presă » AVAS are drept de iniţiativă legislativă

AVAS are drept de iniţiativă legislativă

 

Referitor la declaraţiile apãrute în mass media cu privire la înfiinţarea Companiei Naţionale Energetice, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului face urmãtoarele precizãri:

Conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 24/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, proiectele de legi se elaboreazã ca urmare a exercitãrii, potrivit Constituţiei, a dreptului de iniţiativã legislativã. Acest drept este deţinut, în temeiul art. 74 din Constituţie, de Guvern, deputaţi, senatori sau un numãr de cel puţin 100.000 de cetãţeni cu drept de vot.

Potrivit aceluiaşi text de lege, proiectele celorlalte categorii de acte normative se elaboreazã de autoritãţile competente sã le iniţieze, potrivit legii.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, este o instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului, potrivit art. 1 alin. (2) din OUG nr. 23/2004 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare a Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Astfel, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, potrivit art. 1 lit. a) din HG nr. 1226/2007 – pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptãrii/aprobãrii, AVAS are dreptul sã iniţieze proiecte de documente de politici publice şi proiecte de acte normative, în vederea adoptãrii/aprobãrii de cãtre Guvern, conform atribuţiilor şi domeniului sãu de activitate.

Proiectul de act normativ a fost iniţiat pornind de la Strategia energeticã a României pentru perioada 2007 – 2010, aprobatã în septembrie 2007. Aceasta stabileşte cã:

  • printre obiectivele strategice în domeniu sunt: „continuarea procesului de restructurare şi privatizare în sectoarele energetice, termice şi a gazelor naturale, precum şi continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în vederea creşterii profitabilitãţii şi accesului pe piaţa de capital”;
  • dezvoltarea durabilã şi competitivitate, în conformitate cu Noua Politicã Energeticã a Uniunii Europene elaborata în 2007, care se bazeazã pe securitatea energeticã;
  • faptul cã sectorul producerii de energie electricã va urma un proces de restructurare şi înnoire a capacitãţilor energetice prin reabilitarea unitãţilor existente viabile, închiderea unitãţilor neviabile şi construcţia de noi unitãţi de producere a energiei electrice,
  • „în funcţie de rezultatele analizei, sunt posibile regrupãri ale unitãţilor de producere aflate în prezent în cadrul S.C. Hidroelectrica S.A., S.N. Nuclearelectrica S.A., Termoelectrica S.A., Complexurilor energetice şi a altor producãtori de energie electricã şi termicã „
  • ”privatizarea complexurilor energetice Rovinari, Turceni şi Craiova cu asigurarea continuitãţii activitãţii de cãtre investitorii privaţi în condiţiile impuse de legislaţia privind protecţia mediului sau integrarea unuia sau mai multor complexe energetice într-o companie energeticã naţionalã, aflatã sub controlul statului.”

Prin proiectul de act normativ, AVAS propune implementarea mãsurii de restructurare a sectorului de producere a energiei electrice prin consolidarea unor producãtori competitivi la nivel regional. Dupã cum a fost prevãzut în strategie, „statul va pãstra pachetul de control asupra principalelor unitãţi de producere a energiei electrice, totalizând o putere instalatã suficientã pentru a putea asigura siguranţa energeticã a ţãrii. Se va analiza integrarea acestor producãtori cu societãţi de distribuţie aflate în proprietatea statului, rezultând companii puternice la nivel regional.”

Analizele privind Integrarea pe verticalã în Sectorul Energetic au fost elaborate de cãtre consultanţi coordonaţi de firma KPMG. Aceştia au elaborat documente de analizã şi fundamentare, iar varianta finalã a studiului, dupã încheierea acesteia, a fost afişatã pe site-ul AVAS, unde, alãturi de proiectul de act normativ, pot fi consultate de cãtre toţi cei interesaţi.

În prezent, aşa cum am mai informat opinia publicã, acest proiect este în analizã la Consiliul Concurenţei, atât din punct de vedere al ajutorului de stat, cât şi din punct de vedere al concentrãrii.

De asemenea, menţionãm cã proiectul de act normativ a fost avizat şi de Cancelaria Primului Ministru.

Dupã consultarea Consiliului Concurenţei, proiectul va fi transmis Comisiei Europene pentru analizã şi obţinerea unui punct de vedere