Bine ati venit pe site-ul Filialei Hidroelectrica HIDROSIND!

Daca doriti sa fiti informat la timp de activitatea noastra sau sa aduceti comentarii la materialele postate pe acest site, va rugam inregistrati-va.

Member Login
Lost your password?
Not a member yet? Sign Up!

Proiect – HOTĂRÂRE privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” a unor pachete de acţiuni – varianta revizuita

iulie 17, 2008
By

HOTĂRÂRE privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” a unor pachete de acţiuni – varianta revizuita

În temeiul art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, precum şi a prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
ART. 1.
(1). La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se transfera din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor in administrarea Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului, denumita in continuare A.V.A.S., un pachet de 361.986.637 acţiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, detinute de stat la Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” – S.A., denumitã în continuare ,,Hidroelectrica’’-S.A.
(2). În termen de cel mult 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, Consiliul de Administraţie al ,,Hidroelectrica’’-S.A. va proceda la înregistrarea acestui transfer în registrul acţionarilor precum si la Oficiul National al Registrului Comerţului.
ART. 2.
(1). Se imputerniceste A.V.A.S. sa mandateze reprezentantii sai in adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A., denumita in continuare ,,Electrica’’-S.A., sa aprobe toate operatiunile si demersurile necesare pentru:
a). majorarea capitalului social al ,,Electrica’’-S.A. cu aportul in natura al statului prin A.V.A.S., evaluat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand intregul pachet de actiuni nominative detinute de stat la ,,Hidroelectrica’’-S.A.;
b). majorarea capitalului social al ,,Electrica’’-S.A. cu aportul in natura al statului prin A.V.A.S., evaluat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand intregul pachet de actiuni nominative detinute de stat la Societatea Comerciala „Complexul Energetic Rovinari” – S.A.;
c). majorarea capitalului social al ,,Electrica’’-S.A. cu aportul in natura al statului prin A.V.A.S., evaluat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand intregul pachet de actiuni nominative detinute de stat la Societatea Comerciala „Complexul Energetic Turceni” – S.A.;
d) emiterea de noi actiuni ale ,,Electrica’’-S.A. care revin statului prin A.V.A.S., in schimbul aporturilor in natura prevazute la lit. a), b) si c).
(2). In acest sens, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, A.V.A.S va proceda la initierea tuturor demersurilor necesare in vederea evaluarii, conform prevederilor legale, a aporturilor in natura la capitalul social al ,,Electrica’’-S.A., asa cum au fost mentionate la alin. (1) a), b) si c).
ART. 3.
(1). In termen de cel mult 15 zile de la data majorarii capitalului social al ,,Electrica’’-S.A. consiliile de administratie ale ,,Hidroelectrica’’-S.A., Societatii Comerciale „Complexul Energetic Rovinari” – S.A. si Societatii Comerciale „Complexul Energetic Turceni” – S.A. vor proceda, in mod corespunzator, la inregistrarea transferurilor actiunilor nominative de la stat catre Electrica S.A.
ART. 4.
In termen de 60 de zile de la data majorarii de capital mentionata la art. 2, A.V.A.S. va identifica, analiza si dupa caz, va mandata reprezentantii sai in Adunarea Generala a Actionarilor “Electrica”-S.A. pentru a aproba restructurarea filialele “Electrica” –S.A.
ART. 5.
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se constituie in favoarea “Electrica”-S.A. un drept de uzufruct asupra pachetelor de actiuni mentionate la art. 2 alin. (1) lit. a) b) si c). “Electrica”-S.A. va exercita dreptul de usufruct asupra acestor pachete de actiuni in accord cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Dreptul de uzufruct mentionat la alin. (1) inceteaza la data inregistrarii “Electrica”-S.A. in registrul comertului tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, in calitatea sa de titular al dreptului de proprietate asupra fiecaruia dintre pachetele de actiuni prevazute la art. 2 lit. i)-iii), in mod corespunzator.
(3). In termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, consiliile de administratie ale ,,Hidroelectrica’’-S.A., Societatii Comerciale „Complexul Energetic Rovinari” – S.A. si Societatii Comerciale „Complexul Energetic Turceni” – S.A. vor proceda la inregistrarea dreptului de uzufruct al “Electrica”-S.A. in registrele actionarilor respectivelor societati comerciale precum si in registrul comertului tinut de Oficiul National al Registrului Comertului.
ART. 6.
În termen de 90 de zile, de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, actele normative incidente se vor modifica în mod corespunzãtor.
PRIM-MINISTRU
Calin Popescu Tariceanu

Contrasemneaza:
—————
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse,
Paul Pacuraru
Ministrul Justitiei
Catalin Marian Predoiu
Presedintele Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu