Bine ati venit pe site-ul Filialei Hidroelectrica HIDROSIND!

Daca doriti sa fiti informat la timp de activitatea noastra sau sa aduceti comentarii la materialele postate pe acest site, va rugam inregistrati-va.

Member Login
Lost your password?
Not a member yet? Sign Up!

29.11.2014 – Modificare Plan Reorganizare Hidroelectrica

noiembrie 29, 2014
By

In plin proces de negociere CCM, intr-o  liniste perfecta, Administratorul Judiciar propune modificarea si prelungirea planului de reorganizare al Hidroelectrica SA. Propunerea va fi supus aprobarii Adunarii Creditorilor, convocata pentru data de 18.12.2014.

Nu stiu daca salariatii (prin reprezentant) au fost / vor fi convocati pentru aceasta sedinta, probabil ca nu, desi sunt multe aspecte foarte  importante pentru noi in acest Plan. Am intocmit un scurt rezumat al principalului document, in randurile care urmeaza. De asemenea, aveti propunerea de modificare a Planului precum si toate anexele, atasate mai jos. Va rog sa le studiati si sa va exprimati parerea, mai ales asupra redimensionarii structurii de personal. Foarte importante sunt si aspectele legate de vanzarile de locuinte, a bazelor sportive, a Motelului Tierna, pentru cei direct interesati.

Un singur comentariu personal, deocamdata : este prima data cand AJ ia in considerare, oficial, ca litigiile generate de procedura insolventei se pot lungi pana in 2016 …

Nicolae Aurariu.

.

Extras din propunerea de modificare a Planului de reorganizare :

Având in vedere existenta pe rolul instantei a unor litigii generate de procedura insolvenţei, astfel cum acestea sunt structurate mai jos, administratorul judiciar Euro Insol recomanda si propune prelungirea duratei executării Planului de reorganizare privind debitoarea Hidroelectrica S.A. cu inca un an, respectiv pana la data de 20.06.2016, ceea ce se incadreaza in prevederile art. 95 alin. 4 din Legea nr. 85/2006.

In situatia in care litigiile generate de procedura insolvenţei si aflate pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a Vil-a Civila vor fi solutionate irevocabil mai devreme de 20.06.2016, administratorul judiciar va solicita in acel moment judecătorului sindic inchiderea procedurii reorganizării judiciare a Hidroelectrica S.A. daca si condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 cu privire la inchiderea procedurii reorganizării judiciare fata de Hidroelectrica S.A. vor fi îndeplinite

……………..

Modificarea Planului de reorganizare

1. Valorificarea unor active din patrimoniul Hidroelectrica

1.1. Vanzarea de Microhidrocentrale

Valorificarea microhidrocentralelor se va realiza pe pachete de active si/sau individual, astfel incat sa conducă la maximizarea averii Societatii. Modalitatea de valorificare a Microhidrocentralelor pentru care au fost intocmite rapoarte de evaluare va fi prezentata sub forma de Anexa, parte integranta a prezentului Plan de reorganizare

1.2. Vanzarea de locuinţe de serviciu, sedii si spatii administrative excedentare, case/vile de protocol si teren intravilan

Portofoliu de active :

  • 689 de apartamente care reprezintă fondul locativ al Hidroelectrica S.A. (152 locuinţe de serviciu şi 537 locuinţe de intervenţie)
  • 26 clădiri: clădiri de locuit, clădiri club, case de serviciu, etc.
  • 11 clădirii tip sedii administrative
  • 6 baze sportive cu dotările aferente, 1 bază de recuperare şi tratament (36 camere, 6 apartamente şi restaurant), 1 motel (47 camere şi restaurant).

Pentru locuinţele de intervenţie închiriate şi libere, ca stadiu prealabil vânzării, li se va schimba încadrarea din locuinţe de intervenţie în locuinţe de serviciu, în scopul vanzarii.

Pentru locuinţele de intervenţie ocupate cu gratuitate se va face în prealabil o analiză, a necesitatii menţinerii/sau nu a acestora ca locuinţe de intervenţie.

Pentru cele care nu se mai justifică menţinerea ca locuinţe de interventie se va schimba încadrarea, în scopul vanzarii

Astfel, intr-o prima etapa se propune valorificarea unui număr de 35 de apartamente, impreuna cu terenurile aferente aflate in proprietatea Hidroelectrica S.A. Sucursala Bistrita.Apartamentele propuse spre vânzare au funcţiunea de locuinţe de serviciu, sunt înscrise în Cartea funciară cu număr cadastral distinct şi figurează ca mijloace fixe în evidenţa contabilă a sucursalei Bistriţa

Referior la celelalte locuinţe de serviciu, sedii si spatii administrative excedentare, case/vile de protocol si teren intravilan propuse spre valorificarea, aceastea se afla in curs de evaluare de către expertul evaluator desemnat de Comitetul Creditorilor Hidroelectrica din data de 30.07.2014. Dupa finalizarea si a celorlalte rapoarte de evaluare, administratorul judiciar Euro Insol SPRL va convoca Comitetul Creditorilor Hidroelectrica S.A. in vederea prezentării rezultatelor evaluarii, precum si in vederea aprobarii modalitatilor de valorificare, fara a se impune modificarea Planului de reorganziare.

Regulamentul de vanzare al celor 35 de apartamente impreuna cu terenul aferent, rapoartele de evaluare, precum si celelate imobile propuse spre valorificare sunt prezentate sub forma de Anexa la prezentul Plan de reorganizare, ca parte componenta a acestuia.

1.3. Valorificarea unui număr de 43 de autoturisme rulate din proprietatea Hidroelectrica SA

1.4. Vânzarea deşeurilor metalice şi nemetalice precum şi a bunurilor materiale refolosibile din patrimoniul SH Porţile de Fier şi SH Vâlcea, prin Bursa Română de Mărfuri

2. Renegocierea contractelor de credit si achiziţia unui credit de nevoi generale de finanţare

3. Redimensionarea structurii de personal

In perioada 20.06.2012-25.06.2013 evoluţia personalului societatii a cunoscut o scădere accentuata, scaderea continuând si in prezent.

Astfel, numărul de personal existent la data de 20 iunie 2012 (5239 salariaţi) a scăzut cu 26,21 % pana la data de 31.10.2014, ajungand la un număr de 3866.

Optimizarea numărului de personal este un obiectiv strategic pentru societate, pentru asigurarea necesarului de personal atat ca număr, cat si pe categorii si calificari.

Pana la finalul anul 2016 numărul de personal va ajunge la 3000 de angajaţi, reducandu-se atat pe cale naturala, cat si prin concedieri, inclusiv plecări voluntare de personal.

Pentru fiecare din anii 2015 si 2016 se previzioneaza un număr de 200 de concedieri, cu precădere din rândul personaluluii TESA

4. Achiziţionarea/contractarea unui leasing operational pentru un număr de 150 de autoturisme

Creanţe certe aflate in sold la data de 31.10.2014 prin raportare la Planul de reorganizare si Plăţile efectuate

Total creanţe garantate :              423.154.671,38

Total creanţe chirografare :         757.716.516,81

Total General :                                  1.180.871.188,18

Valoarea creanţelor achitate de Hidroelectrica S.A in perioada 01.07.2013 – 31.10.2014

Valoare creanţa certa achitata : 1.488.723.220,46 lei

Valoare creanţa achitata ca urmare a indeplinirii condiţiei : 30.193.341,94 lei

Total General 1.518.916.562,40 lei

Valoarea creanţelor certe ce urmeaza a fi decontate in perioada 01.07.2015 – 30.06.2016

Creanţe garantate

  • Banca Comerciala Romana S.A. = 38.808.694,88 lei;
  • BRD Groupe Societe Generale = 4 1.8540.625 lei;
  • Citibank Europe PLC = 42.175.200 lei;
  • ING Bank N.V. Dublin Branch = 31.503.529,37 lei;

Total creanţe garantate = 154.328.049,25 lei

Creanţe chirografare

  • Banca Internaţionala de Reconstrucţie si Dezvoltare = 25.050.954,63 lei;
  • Unicredit Bank Austria AG reprezentata de Unicredit Tiriac Bank = 74.830.348,90 lei

Total creanţe chirografare = 99.881.303,53 lei

Total general creanţe 254.209.352,78 lei

Documente :

Modificare plan reorganizare.
Regulament vanzare MHC-uri.
Regulament vanzare locuinte.
Sedii si spatii administrative.
Cladiri de protocol.
Baze sportive si hoteluri.
Apartamente de serviciu.
Apartamente de interventie.
Centralizator apartamente.